Editia curenta

Oportunităţi noi de learning în marcomm  


“Scoala IAA nu este o instituţie de învăţământ în sen­sul strict al cuvântului. Şcoala IAA este un proiect educaţional intensiv, ancorat în realităţile industriei locale şi internaţionale, ce a fost creat de către practicieni din indus­tria de marcomm pentru a răspunde nevoilor de instruire ale tinerilor angajaţi sau mana­geri din această industrie.”

interviu cu Laura Tampa, Director Executiv Şcoala IAA

IAA a demarat o serie de module de dezvoltare şi învăţare continuă pentru industria de marcomm, customizate în funcţie de experienţa dobândită şi poziţia managerială. Modulul pentru executivi este şi parte a unui proiect POSDRU. Ce nevoi îşi propune IAA să acopere prin aceste module, în ce etapă se află ele şi care este feedback-ul de până acum din partea celor interesaţi?

Dacă Modulele 1 şi 2 ale Şcolii IAA vizează acumularea de cunoştinţe şi abilităţi pe zona de marketing şi comunicare, Modulul 3, adresat managerilor de top, va pune un accent mult mai mare pe dezvoltarea abilităţilor de leadership şi de creare de valoare în cadrul organizaţiilor pe care le conduc participanţii. Până acum am derulat 10 serii de Modul 1, care se adresează poziţiilor de entry-level din companii şi agenţiilor de publi­citate, şi 3 serii de Modul 2, care se adresează celor aflaţi în poziţii de mid management – atât în departamente de marke ­ting cât şi în agenţii de comunicare. Modulul 3, adresat top managerilor, va începe în ianuarie 2013 şi este la prima sa ediţie.

 

Ce înseamnă, de fapt, „Şcoala IAA”, raport la alte forme de învăţământ, de stat sau private, care ating ca domenii de interes tipul de învăţământ oferit de IAA? Care sunt principalele diferenţe şi unde vedeţi cea mai mare valoare adăugată?

Curricula celor trei module de curs ale Şcolii IAA a fost desenată pornind de la un studiu făcut la nivelul industriei de marcomm, ce a identificat ariile în care era nevoie de instruire, atât la nivel de cunoştinţe cât şi la nivel de abilităţi şi aptitu­dini. În baza nevoilor identificate au fost elaborate curriculele de curs pentru cele trei module, astfel încât, prin intermediul tematicilor abordate, al modalităţii de predare, al mixului de teorie şi practică, să îi înzestram pe participanţi cu un bagaj de cunoştinţe şi de repere care să îi ajute în carieră.

 

Când a demarat efectiv „Şcoala IAA” şi cât de mult s-au schimbat sub aspectul conţinutului şi metodelor cursurile, în funcţie de experienţa concretă dobândită prin predare şi în urma feedback-ului primit?

Şcoala IAA s-a lansat în anul 2007 – odată cu lansarea Modulului 1, adresat juniorilor din industria de marcomm. Ca urmare a succesului înregistrat cu acest modul, în anul 2009 a fost lansat şi modulul pentru middle management. Deşi structura şi materiile au rămas în linii mari aceleaşi, pentru că ele reprezintă baza de la care se porneşte în con­struirea unor mărci de succes sau a unor afaceri de succes, conţinutul cursurilor a fost îmbunătăţit şi actualizat la fiecare serie. Domeniul nostru se schimbă extrem de repede şi pentru a fi competitivi trebuie să fim în pas cu standardele internaţionale şi să învăţăm din bunele practici – fie că sunt de la noi din ţară, fie că sunt din străinătate. De aceea ex­emplele de bune practici se schimbă de la o ediţie la alta, temele şi studiile de caz pe care lucrează participanţii sunt de asemenea up-datate de la o ediţie la alta. Primim feedback de la participanţi la finalul fiecărui curs, dar şi la finalului Modului. Pe o scară de la 1-100%, per ansamblu, modulele Şcolii IAA sunt evaluate de către participanţi la peste 85% ca relevanţă, conţinut, metode de predare şi evaluare.

 

Cine sunt profesorii IAA? Există anumite bariere în a atrage şi alţi lideri marcanţi ai industriei de marcomm pentru a veni şi împărtăşi din experienţa lor profesională sau de leadership?

Profesorii Şcolii IAA sunt practicieni cu peste 15 ani de experienţă în marcomm, cu un „proven record of succes”, membri activi ai asociaţiei. Astfel, la Modulul 1, Afrodita Blasius, azi Managing Partner Bridge Communication, susţine cursurile de marketing din cadrul Modului 1 şi le vorbeşte studenţilor de la Modulul 2 despre strategia de portofoliu şi strategia de comunicare integrată. Dan Petre, Partener D&D Research şi Adina Nica – Consultant The Network, aprofundează cu studenţii partea de cercetare de piaţă la Modulul 1, Mihai Bârsan, Director de marketing SAB Miller, predă studenţilor de la Modulul 1 disciplina Business Administration & Finance, iar Victor Dobre, Di­rector Executiv al IAA, şi invitaţii săi predau Comunicarea. La „catedra” Modulului 2, îi avem profesori pe Mihai Ghyka, Vodafone, Paul Markovitz – Heineken România, Răzvan Mătăşel – Arsenoaiei & Mătăşel, Răzvan Eftimiu – Merlin Research, Cristina Gheorghe – The Network, Camelia Panait – SAB Miller Slovacia, Sorin Blaga – Iqon, fost Rompetrol şi Adevărul Holding. În cadrul Modulului 2 studenţii au parte de 3 zile de simulare de business şi învaţă metode şi instrumente prin care pot inova în marketing şi comunicare, predate de către Systematic Inventive Thinking. Modulul 2 se încheie cu o perspectivă asupra viitorului oferită de către consultanţii de la Futurelab, una dintre cele mai inovative companii de consultanţă din Europa. Toţi cei care astăzi sunt profesori în cadrul Şcolii IAA, dincolo de experienţa şi expertiza pe care o au, sunt foarte implicaţi în acest proiect educaţional şi transmit cu bucurie din experienţa, succesele sau greşelile lor cursanţilor Şcolii IAA. Îi admir foarte mult pentru că nu este deloc simplu să sintetizezi cunoştinţele şi experienţele acumulate în ani de zile în cadrul câtorva zile de curs. Şi nu odată studenţii ne-au spus că şi-ar dori să petreacă mult mai multe zile în compania profesorilor şcolii.

 

Cât de dificilă a fost accesarea de fonduri europene pen­tru susţinerea Modului 3 al cursului de „Formare profesională continuă pentru angajaţi şi manageri din domeniul comunicare, publicitate, marketing”? Când aţi aplicat, cât de complicată a fost aplicaţia şi când s-a aprobat?

Proiectul pentru accesarea fondurilor europene a fost elaborat şi depus în anul 2008. În urma procesului de evalu­are a fost aprobat pentru a fi implementat în anul 2010, iar contractul de finanţare s-a semnat în primăvara anului 2011. Acum suntem în plină perioadă de derulare a proiectului şi suntem mândri de faptul că, din 2000 de proiecte aprobate, proiectul nostru a fost declarat de către autorităţi Proiect de succes şi a fost prezentat ca bună practică în cadrul conferinţelor organizate de către autorităţile de manage­ment. Cu toate acestea, nu putem nega faptul că întâmpinăm dificultăţi pe partea financiară, având în vedere că progra­mul POSDRU a fost suspendat şi plăţile rambursărilor se fac cu întârziere. Dar, cu toate problemele pe care le întâmpinăm pe partea financiară, suntem foarte entuziasmaţi de lansarea Modului 3 al Şcolii IAA, care se adresează managerilor de top.

 

Care apreciaţi că sunt capitolele/temele din curs care vor avea cel mai mare impact şi valoare adăugată asupra cursanţilor?

Modulul 3 are 19 zile de curs ce vor fi susţinute de profesori cu experienţă în programe MBA, cu reputaţie la nivel internaţional, care predau la cele mai prestigioase şcoli de business din lume, cum ar fi: Robert Weisz şi Olivier Tabatoni de la Berlin School of Creative Leadership şi IAE Aix-en-Provence, University of Aix-Marseille, Franţa, Serge Oreal – ESC Rennes Business School, Franţa, Stefan Krummaker, Jens Maier şi Anneloes Raes de la University of St. Gallen, Elveţia, şi Jochen Menges de la Business School, University of Cambridge, Anglia. Cred că toate temele vor avea impact asupra participanţilor pentru că abordăm subiecte precum: Fundamentals of leadership; Innovative leadership; Strategic Leadership; Strategic Thinking at Corporate & Network Level; Leading Creative People / Communication Styles; Emotional Intelligence; Decision Making & Change Management; Value Creating Decision; Power & Influence in Groups & teams şi, nu în ultimul rând, participanţii vor avea ocazia de a aplica practic principiile învăţate în cadrul sesiunii de Blue Ocean Strategy Simmulation.

La finalul cursurilor, în baza celor învăţate, participanţii vor realiza o prezentare finală în care vor trebui să prezinte viziunea lor asupra modului şi metodelor prin care pot aduce o îmbunătăţire sau o schimbare a standardelor industriei sau ale organizaţiei pe care o conduc. Lucrările finale vor fi judecate atât de profesori ai Şcolii IAA cât şi de alţi membri ai industriei de marcomm din România.

 

Ce costuri sunt implicate din partea cursanţilor?

Fiind un proiect cu finanţare europeană, cursanţii nu plătesc taxe de şcolarizare.Acesta este un mare avantaj pentru că fără finanţare europeană participarea într-un program de acest nivel poate ajunge la aproximativ 10,000 Euro / persoană.

 

Mai aveţi şi alte proiecte pe care le demaraţi cu finanţare europeană?

Deocamdată nu, este singurul proiect cu finanţare europeană depus de către IAA România aprobat şi aflat în implementare. Am aplicat însă la mijlocul acestui an cu un proiect educaţional de Antrepreno­riat Social, adresat ONG-urilor la Programul de Cooperare Elveţiano-Român. Aşteptăm la începutul anului viitor să aflăm dacă proiectul nostru se va califica pentru finanţare. Sperăm să obţinem finanţarea acestui proiect, pentru că suntem convinşi că ONG-urile din România au nevoie de cunoştinţe şi instrumente de marketing pentru a atrage finanţare, pentru a se promova în mod relevat şi distinctiv, pentru a convinge comunităţile şi sponsorii să se implice în cauzele pe care le susţin. Iar noi, IAA Romania, ONG la rândul nostru, ce reprezintă industria de marke­ting, comunicare şi media, putem să le împărtăşim din experienţa noastră şi a membrilor noştri şi să îi ajutăm în demersul lor.

 

Care consideraţi că au fost, la nivelul anului 2012, principalele provocări ale IAA şi care consideraţi că sunt principalele realizări şi nerealizări ale anului?

Faptul că în anul 2012 au participat la cele două module ale Şcolii IAA peste 100 de tineri profesionişti din industria de marcomm este o realizare majoră pentru asociaţie şi pentru industrie. Aceşti tineri au ieşit de pe băncile Şcolii IAA mai bine pregătiţi, mai motivaţi şi mai determinaţi să aducă plusvaloare industriei.

 

Care sunt obiectivele cele mai importante pentru anul 2013?

Din perspectiva Şcolii IAA avem ca obiectiv în 2013 să derulăm cel puţin o serie din Modulul Digital. Acest modul este deja conturat şi se adresează persoanelor din marcomm care doresc să se perfecţioneze sau să se specializeze pe zona de marketing şi comu­nicare în mediul digital. La finalul acestui modul cursanţii vor fi capabili să dezvolte şi să planifice campanii digitale integrate şi să le integreze în planul de marketing, să utilizeze instrumente digitale care funcţionează sinergic, să decidă când este oportună folosirea mediului digital, care componente sunt relevante şi să evalueze şi să îmbunătăţească eficienţa campaniilor on-line folosind web analitics şi metrici de evaluare. Mai multe detalii despre proiectele IAA şi ale Şcolii IAA găsiţi pe www.iaa.ro şi www.scoalaiaa.ro.Curs valutar

1 USD = 3.7886 RON
1 EUR = 4.6606 RON

Newsletter

E-mail:

Vreau sa ma abonez
 

Diplomacy | Marketing | Advertising | Media & PR | Entrepreneurship | Business | Personal Journey | Technology
Leadership | Travel | Biz for Sale | Lifestyle | Startups | Intelligent Life | Debate | News | Money